Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Henryk Dutkiewicz

Data zgonu: 01.05.2021 r. Data pogrzebu: 04.06.2021 r. Szamocin. Żył 92 lat.

Msza św. godz. 10.00 – Kościół św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb godz. 11.00– kaplica dolna.