Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Jadwiga Adamska

Data zgonu: 07.01.2022 r. Data pogrzebu: 12.01.2022 r. Budzyń. Żyła 86 lat.

Ceremonia pogrzebowa – godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu w Budzyniu.