Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Jan Krzyścin

Data zgonu: 14.10.2018 r. Data pogrzebu: 17.10.2018 r. Chodzież