Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Jan Mirek

Data zgonu: 07.04.2019 r. Data pogrzebu: 11.04.2019 r. Chodzież