Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Janina Jagodzińska

Data zgonu: 15.06.2019 r. Data pogrzebu: 18.06.2019 r.  Chodzież