Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Józef Mrowiński

Data zgonu: 15.11.2021 r. Data pogrzebu: 19.11.2021 r. Milcz. Żył 87 lat.

Msza św. godz. 11.00 – Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodzieży.

Pogrzeb godz. 12.00– kaplica górna.