Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Kunegunda Cieniewicz

Data zgonu: 30.01.2020 r. Data pogrzebu: 01.02.2020 r.  Szamoty. Żyła 70 lat.

Ceremonia pogrzebowa – godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.