Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Ludwik Maślankiewicz

Data zgonu: 21.06.2018 r. Pogrzeb: 23.06.2018 r. Chodzież