Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Marcin Kościołek

Data zgonu: 28.08.2021 r. Data pogrzebu: 06.09.2021 r. Warszawa.  Żył 61 lat.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 14.00 przy Grobie Rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym w Chodzieży.

Wyprowadzenie Zmarłego nastąpi z kaplicy górnej.