Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Marek Bartol

Data zgonu: 02.01.2018 r. Pogrzeb: 05.01.2018 r. Chodzież