Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Maria Jankowska

Data zgonu: 20.07.2019 r. Data pogrzebu: 23.07.2019 r. Kamionka