Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Mariusz Roszyk

Data zgonu: 26.02.2020 r. Data pogrzebu: 29.02.2020 r. Kamionka. Żył 58 lat.

Msza św. godz. 10.30 – Kościół św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb godz. 11.30– kaplica górna.