Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Ryszard Gmyrek

Data zgonu: 13.01.2019 r. Data pogrzebu: 17.01.2019 r. Chodzież