Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Aleksandra Burzyńska

★ 25.04.1961 r.
✝ 23.11.2022 r.
Żyła 61 lat.

Msza św.: 29.11.2022 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 29.11.2022 r. godz. 11.00 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.