Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Alfons Kozioł

★ 02.02.1934r.
✝ 28.11.2022 r.
Żył 88 lat.

Msza św.: 30.11.2022 r. godz. 10.30 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 30.11.2022 r. godz. 11.30 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.