Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Alfreda Wylegała

★ 13.02.1940 r.   
✝ 30.05.2022 r.   
Żyła 82 lata.

Msza św.: 04.06.2022 r. godz. 11:00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 04.06.2022 r. godz. 12:00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.