Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Andrzej Ryczkowski

★ 13.04.1948 r.  
✝ 01.06.2022 r. 
Żył 74 lata.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 16.00 przy Grobie Rodzinnym na cmentarzu w Chodzieży.

Wejście od kaplicy górnej.