Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Anna Śluzalek

★ 20.07.1946 r.
✝ 08.11.2022 r.
Żyła 76 lat.

Msza św.: 10.11.2022 r. godz. 11.00 – Kościół pw. N.N.M.P. w Chodzieży.
Pogrzeb: 10.11.2022 r. godz. 12.00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.