Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Bożena Adamska

★ 16.07.1928 r.  
✝ 01.06.2022 r. 
żyła 93 lata.

Msza św.: 04.06.2022 r. godz. 12.00 – Kaplica na Cmentarzu Parafialnym w Szamocinie.

Pogrzeb: 04.06.2022 r. po Mszy św. na Cmentarzu Parafialnym w Szamocinie.