Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Cecylia Kowal

★ 31.10.1939 r.
✝ 05.11.2022 r.
Żyła 83 lata.

Msza św.: 08.11.2022 r. godz. 11.00 – Kościół pw. N.N.M.P. w Chodzieży.
Pogrzeb: 08.11.2022 r. godz. 12.00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.