Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Grażyna Szumińska

★ 17.06.1952 r.    
✝ 19.06.2022 r.   
Żyła 70 lat.   

Msza św.: 23.06.2022 r. godz. 10:00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 23.06.2022 r. godz. 11:00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.

Autobus na cmentarz odjedzie z parkingu przy kościele po Mszy św.