Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Grzegorz Kuliński

★ 28.03.1960 r.
✝ 05.11.2022 r.
Żył 62 lata.

Msza św.: 12.11.2022 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 12.11.2022 r. godz. 11.00 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.