Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Irene Schade

★ 28.11.1934 r.   
✝ 18.05.2022 r.   
Żyła 87 lat.

Msza św.: 09.06.2022 r. godz. 10:00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 09.06.2022 r. godz. 11:00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.