Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Janina Słowińska

★ 02.01.1948 r.    
✝ 08.06.2022 r.   
Żyła 74 lata.   

Msza św.: 11.06.2022 r. godz. 10:00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 11.06.2022 r. godz. 11:10Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.