Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Jerzy Mysłek

★ 20.11.1955 r.   
✝ 24.05.2022 r.   
Żył 66 lat.

Msza św.: 31.05.2022 r. godz. 10:30 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 31.05.2022 r. godz. 11:40Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.