Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Krystian Czapliński

★ 04.03.1962 r.  
✝ 29.05.2022 r. 
Żył 60 lat.

Msza św.: 01.06.2022 r. godz. 11:00 – Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodzieży.
Pogrzeb: 01.06.2022 r. godz. 12.00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.