Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Leonora Kreskowiak

★ 18.03.1939 r.
✝ 20.01.2023 r.
Żyła 83 lata.

Msza św.: 28.01.2023 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 28.01.2023 r. godz. 11.00 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.