Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Małgorzata Trojanowska

★ 23.02.1942 r.    
✝ 15.06.2022 r.   
Żyła 80 lat.   

Msza św.: 17.06.2022 r. godz. 10:30 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 17.06.2022 r. godz. 11:40Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.