Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Maria Cieniewicz

★ 08.02.1952 r.  
✝ 13.06.2022 r. 
żyła 70 lat.

Msza św.: 17.06.2022 r. godz. 11.00 – Kaplica na Cmentarzu Parafialnym w Szamocinie.

Pogrzeb: 17.06.2022 r. po Mszy św. na Cmentarzu Parafialnym w Szamocinie.