Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Mieczysław Ekiert

★ 17.08.1936 r.
✝ 28.11.2022 r.
Żył 86 lat.

Msza św.: 02.12.2022 r. godz. 11.00 – Kościół pw. N.N.M.P. w Chodzieży.
Pogrzeb: 02.12.2022 r. godz. 12.00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.