Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Mirosława Ferfet

★ 18.09.1943 r.
✝ 19.09.2022 r.
Żyła 79 lat.

Msza św.: 22.09.2022 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 22.09.2022 r. godz. 11.00 – Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.

Autobus na cmentarz odjedzie z parkingu przy kościele po Mszy św.