Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Romualda Wojczyńska

★ 03.07.1964 r.
✝ 22.09.2022 r.
Żyła 58 lat.

Msza św.: 27.09.2022 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy św.  przy Grobie Rodzinnym na cmentarzu w Chodzieży.

 – wejście od kaplicy górnej