Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Ryszard Kuliberda

★ 07.03.1948 r.   
✝ 07.06.2022 r.   
Żył 74 lata.

Msza św.: 10.06.2022 r. godz. 10:00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 10.06.2022 r. godz. 11:00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.