Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Ryszard Maćkiewicz

★ 03.05.1932 r.
✝ 03.11.2022 r.
Żył 90 lat.

Msza św.: 05.11.2022 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy św.  przy Grobie Rodzinnym na cmentarzu w Chodzieży.

 – wejście od kaplicy górnej