Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Ryszard Nojman

★ 28.04.1957 r.
✝ 12.11.2022 r.
Żył 65 lat.

Msza św.: 16.11.2022 r. godz. 10.30 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 16.11.2022 r. godz. 11.40 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.