Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Stanisław Kałucki

★ 30.04.1948 r.
✝ 31.07.2022 r.
Żył 74 lata.

Msza św.: 04.08.2022 r. godz. 9:30 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 04.08.2022 r. godz. 10:30Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.

Autobus na cmentarz odjedzie z parkingu przy kościele po Mszy św.