Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Stefan Muśnicki

★ 18.06.1950r.
✝ 23.11.2022 r.
Żył 72 lata.

Msza św.: 26.11.2022 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 26.11.2022 r. godz. 11.00 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.

Autobus na cmentarz odjedzie z parkingu przy kościele po Mszy św.