Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Teresa Pełczyńska

★ 08.08.1931 r.
✝ 16.11.2022 r.
Żyła 91 lat.

Msza św.: 19.11.2022 r. godz. 10.00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 19.11.2022 r. godz. 11.00 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.