Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Wanda Kizielewicz

★ 19.05.1930 r.
✝ 16.11.2022 r.
Żyła 92 lata.

Msza św.: 19.11.2022 r. godz. 11.00 – Kościół pw. N.N.M.P. w Chodzieży.
Pogrzeb: 19.11.2022 r. godz. 12.00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.

Autobus na cmentarz odjedzie z parkingu przy kościele po Mszy św.