Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Wiesław Nesteruk

★ 04.09.1964 r.   
✝ 11.06.2022 r.   
Żył 57 lat.

Msza św.: 15.06.2022 r. godz. 10:00 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.
Pogrzeb: 15.06.2022 r. godz. 11:00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.