Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Zdzisław Woźniczka

★ 06.09.1948 r.
✝ 22.01.2023 r.
Żył 74 lata.

Msza św.: 26.01.2023 r. godz. 11.00 – Kościół pw. N.N.M.P. w Chodzieży.
Pogrzeb: 26.01.2023 r. godz. 12.00Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica dolna.