Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Zenon Belter

★ 22.12.1937 r.
✝ 02.11.2022 r.
Żył 84 lata.

Msza św.: 05.11.2022 r. godz. 11.00 – Kaplica na Cmentarzu Parafialnym w Szamocinie.
Pogrzeb: 05.11.2022 r. po Mszy św. na Cmentarzu Parafialnym w Szamocinie.