Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

śp. Zenon Nowacki

★ 06.04.1935 r.
✝ 16.11.2022 r.
Żył 87 lat.

Msza św.: 19.11.2022 r. godz. 10.30 – Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży.

Pogrzeb: 19.11.2022 r. godz. 11.40 Cmentarz Parafialny w Chodzieży – kaplica górna.