Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Stanisław Godula

Data zgonu: 22.08.2019 r. Data pogrzebu: 17.09.2019 r. Nietuszkowo. Żył 73 lata.