Stanisław Wzięch

Data zgonu: 11.05.2019 r. Data pogrzebu: 15.05.2019 r. Chodzież