Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Stanisława Bednarska

Data zgonu: 23.11.2018 r. Data pogrzebu: 26.11.2018 r. Szamocin