Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Stefan Dilc

Data zgonu: 18.11.2018 r. Data pogrzebu: 24.11.2018 r. Wymysław