Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Stefan Sobkowski

Data zgonu: 08.01.2018 r. Pogrzeb: 11.01.2018 r. Chodzież