Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Stefania Wierońska

Data zgonu: 09.06.2020 r. Data pogrzebu: 13.06.2020 r. Dziewoklucz. Żyła 84 lata.

Msza św. godz. 11.00 – Kościół pw. św. Marcina w Żoniu.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Żoniu.