Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Tadeusz Morastjew

Data zgonu: 11.01.2019 r. Data pogrzebu: 17.01.2019 r. Piła